EL-PROD
AUTORYZOWANY
SERWIS APARATURY
MEDYCZNEJ


44-160 Rudziniec
ul. Szkolna 33


tel.  501 236 690

e-mail: elprod@interia.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY


Serwis Aparatury medycznej w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów technicznych oraz walidacji i wzorcowań.

Oferujemy kompleksową i stałą obsługę placówek medycznych w zakresie dokumentacji technicznej zgodnej z wymogami NFZ czy uzyskania oraz utrzymania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Wykonujemy pomiary bezpieczeństwa, naprawy oraz testy aparatury medycznej zgodnie z normą PN-EN 60601 i PN62353.

Sporządzamy protokoły bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z wymogami normy PN62353.
Wystawiamy protokoły z przeglądów oraz prowadzimy Paszporty Techniczne zgodnie z normą PN62353
.Zapraszamy do współpracy !